NEDİR?

Ebeveynlerin sağlıklı çocuk gelişimi için gerekli olan tutum ve davranışlar konusunda farkındalık kazanmaları ve bunları benimseyip içselleştirmeleri amacıyla yapılandırılmış bir destek programdır, odağında empati ve ebeveyn duyarlılığı yer alır.

NEDEN?

  • Bütünsel bakış açısı, içeriği ve yöntemleri itibariyle özgün ve tektir.
  • Bilimsellik çerçevesinde yapılandırılmıştır ve uygulanmaktadır.
  • Anne-baba ve çocuk ilişkisinin birbirini anlamaya dönük bir tutuma evrilmesini hedefler.
  • Akademik Danışma Kurulu’nun gözetim ve denetimindedir.

3-18 yaş aralığında çocukları olan tüm ebeveynler katılabilir.

NASIL?

Program farklı yaş aralıklarındaki çocukların gelişimsel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dört kademeye bölünmüştür. Ebeveyn-çocuk iletişiminin sarmal ve genişleyen yapısı sebebiyle her kademe bir öncekinin ebeveynlik bilgisiyle beslenir.

Program süresince drama ile, yani yaparak ve yaşayarak, öğrenmenin çeşitli yöntemleri kullanılır ve bu yöntemler yalnızca uzmanları tarafından uygulanır.

Program yalnızca okullarda uygulanır, Wise Akademi program işleyişinde okul idarecileri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri ve ilgili tüm öğretmenler ile iş birliği içindedir.