Şıvganur Kirman, MA

Lisans eğitimini 2012 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi ve Kaplan International College London’da dil eğitimi almıştır. Ardından 2016 yılında University of Glasgow’da yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Gelişim Psikolojisi doktora programına devam etmekte ve aynı zamanda Namık Kemal Üniversitesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Kişilik ve sosyal-duygusal gelişim alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle ebeveyn tutumları ve bağlanma konularıyla ilgilenmektedir.