Figen Eroğlu Ada, MA

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Lisans Programından mezun olan Eroğlu Ada, 2016 yılında yine Boğaziçi Üniversitesi’nde yürüttüğü Ev ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Kaosun Çocukların Gelişimi Üzerindeki Rolü isimli yüksek lisans tezi ile uzmanlık derecesini almıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi TÜBİTAK-BİDEB tarafından desteklenen Eroğlu Ada, bu süreçte SHÇEK Küçükyalı Çocuk Yuvası ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarında eğitim asistanlığı; Sabancı Vakfı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nda stajyerlik yapmıştır. Çocuk ve ergen gelişimi ile ilgilenen Eroğlu Ada Boğaziçi Üniversitesi’nde yürütülen Erken Çocukluk Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ve Kültür; Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Değerlendirilmesi; Okul Öncesi Dönemde Çevre Koşulları ve Çocuk Gelişimi isimli projelerde, Koç Üniversitesi’nde yürütülen Çocuklarda Ahlaki Muhakeme ve Empati Gelişimi isimli projede ve Tohum Otizm Vakfı tarafından düzenlenen Aile Eğitim Seminerleri: Bilmek Anlamaktır isimli projede araştırmacı olarak görev almıştır.

Çalışma alanları çevresel kaos, gen-çevre etkileşimi, sosyo-duygusal ve bilişsel gelişim, anne-çocuk etkileşimi ve yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireyler olan Eroğlu Ada, 2015’ten beri İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Figen Eroğlu Ada, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında başladığı ve TÜBİTAK-BİDEB Doktora Bursu ile desteklenen doktora çalışmalarına devam etmektedir.