Bilge Göz, MA

Lisans eğitimini 2012 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek onur derecesi ile fakülte üçüncüsü olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında ulusal ve uluslararası birçok kongrede hem sunum yapmış, hem de düzenleme komitesinde görevli öğrenci olarak yer almıştır. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfında tutuklu çocuklarla kişilik ve sosyal gelişim üzerine düzenlenen atölyelerde gönüllü olarak çalışmıştır. Yine lisans eğitimi sırasında Erasmus Değişim Programı çerçevesinde destek bursu ile Maastricht Üniversitesinde öğrenim görmüştür. Yüksek lisans eğitimini 2013-2016 seneleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamış ve bu süre boyunca Psikoloji laboratuvarında çalışmıştır. 2016 yılından beri İstanbul Üniversitesi Gelişim Psikolojisi doktora eğitimine devam etmekte ve aynı okulda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çocukta kişilik ve sosyal gelişim alanları ile ilgilenmekte olup, özel çalışma alanları ise bağlanma ve evlilik çatışmasının çocuk üzerindeki etkilerini kapsamaktadır. Ayrıca Filiz Çetin’in süpervizyonu eşliğinde çocuk merkezli oyun terapisi eğitimini tamamlamıştır.