Bireyin 'iyi olma hali' nedir, ne değildir?

İlk kez 1989 yılında Carol Ryff tarafından tanımlanmış olan “psikolojik iyi olma hali” kavramı…

・ Sanılanın aksine, doğrudan ve yalnızca “mutlu olmak” değildir.

・ Sadece olumlu duyguların yüksek – olumsuz duyguların düşük olmasıyla da ilgili değildir.

Kendini kabuldür. Bireyin kendisinden hoşnut olması ve kendisini yeterli hissetmesidir.

Kişisel hakimiyet kurabilmektir. Bireyin kendi yaşamıyla ilgili karar alabilmesi, gerektiğinde çevresindeki kişilere danışabilmesi, bağımsız ve girişimci olmasıdır.

Diğerleriyle olumlu ilişkiler içinde olmaktır. Diğer insanlarla sıcaklık ve güvene dayalı ilişkiler kurabilmesi, ilişkilere güvenmesi ve başkalarının iyiliği ile ilgilenen bir yapıda olmasıdır.

Çevresel hakimiyet kurabilmektir. Kişinin çevresini kendi istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesi, ondan etkin şekilde yararlanabilmesi, kendi koşullarına uygun ortamı seçebilmesi ya da oluşturabilmesidir.

Bir yaşam amacı olmasıdır. Bireyin hayatta bir hedefinin olması, anlamlı ve amaçlı aktivitelerde bulunmasıdır.

Bireyin yeni deneyimlere ve yaşantılara açık olmasıdır. Farklı rolleri deneyimleyebilmesi, yaşam boyu öğrenme sürecinde olması ve sürekli büyüyerek geliştiği duygusuna sahip olmasıdır.

Peki 'birlikte iyi olmak' mümkün mü?

Anne ve baba, çocuğun doğumu ile ebeveynlik vasfını edinmeye başlar. Göz göze gelinen ilk andan başlayarak ebeveyn-çocuk iletişimi tıpkı matematik bilgisi gibi sarmal ve genişleyen bir yapı arz eder. Çarpma ve bölme işlemlerinde yetkinliğin ancak toplama ve çıkarma işlemlerinin mantığının kavranmasıyla mümkün olması gibi ebeveynlik de, çocuğun bitirdiği her yaşta edinilen bilgi ve tecrübe ile beslenir ve şimdiye ışık tutar.

Çocuğun yaşına uygun gelişim özelliklerine denk düşen ebeveyn tutum ve davranışları ile anne ve babada farkındalık sağlamayı hedefleyen Wise, onların ebeveynlik davranışlarını sağlıklı çocuk gelişimine katkı sunacak yönde dönüştürmelerine destek olacak yöntemler kullanır. Bu süreçte, çocuğu ile ilişkisindeki tutumları üzerinden anne ve babanın dikkatini, hem kendisinin hem de çocuğunun iyi olma haline çeker. Çünkü… çocuğun iyi olma halinin ilk koşulu ebeveyn-çocuk ilişkisinin iyi olmasıdır.

Tüm etkinlik ve programlarının içeriğini bu yaklaşımdan yola çıkarak oluşturan Wise, ebeveynlere çocukları ile birlikte geçirdikleri andan birlikte keyif almalarının imkanlarını sunar. Bu ilişkinin her iki tarafa da en büyük katkısı ergenlik döneminde gözlenir. Anne ve babasının kendisi ile geçirdiği vakitten haz duyduğunu hissederek büyüyen çocuk önemsendiği, kabul edildiği, kendisine güvenildiği bir ortamı deneyimler. Böyle bir ortam ebeveyn-çocuk iletişimini güçlendirir ve sürekliliğini sağlar.

Wise, hayat boyu devam eden ebeveyn-çocuk ilişkisine yeni anlar ve anlamlar katarak “birlikte iyi olma haline” kapı aralar.