WISE
 

Anne, baba ve çocuk olarak ayrı ayrı “bireylerin iyi olma haline” ve bu bireylerin “birlikte iyi olma haline” odaklanarak çalışan,

 

Ebeveyn programları, tiyatro oyunları ve atölyelerinin tasarımında ebeveyn-çocuk iletişiminin sarmal ve genişleyen yapısını dikkate alan,

 

Anne ve babalarda olumlu ebeveynlik tutum ve davranışları konusunda farkındalık sağlamayı ve ebeveynlik davranışlarını sağlıklı çocuk gelişimine katkı sunacak yönde dönüştürmeyi amaçlayan,

 

Ebeveynliği görev duygusundan uzaklaştırıp, anne ve babaya çocuğu ile anlamlı vakit geçirme ve bu vakitten haz alma konularında alternatifler sunan,

 

Sunduğu tüm etkinliklerde, ebeveyn ve çocuğun birlikte geçirdikleri andan birlikte keyif almalarını hedefleyen,

 

Ortaya koyduğu tüm faaliyetleri bilimsel temellere dayandıran, sanattan güç alan, koruyucu ve önleyici ruh sağlığı alanında hizmet veren özel bir kuruluştur.