İş Arkadaşlarınıza Kaba Mı Davranıyorsunuz? Çocukları Düşünün?


İnsanlar iş arkadaşlarına karşı kaba veya kötü davrandığında, büyük olasılıkla bu iletişim şeklinin kasıtsız kurbanlarının iş arkadaşlarının çocukları olabileceğini fark etmezler. Amerikan Psikoloji Derneği’nin yıllık kongresinde sunulan bir araştırmaya göre, iş yerinde nezaketsiz davranışlara maruz kalan kadınlar, çocuklarının üzerinde olumsuz etkiler bırakacak kadar katı ve otoriter ebeveyn davranışları sergilemeye daha yatkın oluyorlar.

2 Nisan 2019

İŞ ARKADAŞINIZA KABA MI DAVRANIYORSUNUZ? ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜN.

Bir araştırmaya göre iş yerindeki nezaketsizlikler, evdeki olumsuz ebeveynlik davranışlarıyla ilişkilidir.

İnsanlar iş arkadaşlarına karşı kaba veya kötü davrandığında, büyük olasılıkla bu iletişim şeklinin kasıtsız kurbanlarının iş arkadaşlarının çocukları olabileceğini fark etmezler. Amerikan Psikoloji Derneği’nin yıllık kongresinde sunulan bir araştırmaya göre, iş yerinde nezaketsiz davranışlara maruz kalan kadınlar, çocuklarının üzerinde olumsuz etkiler bırakacak kadar katı ve otoriter ebeveyn davranışları sergilemeye daha yatkın oluyorlar.

Carleton Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Angela Dionisibu konuda “Bu bulgular, özellikle kadınların iş yerindeki saldırganlık neticesinde mustarip olduğu ancak daha önce belgelenmemiş bazı gerçekleri ortaya çıkarıyor. İş yerindeki bu kötü davranışların olumlu anne-çocuk etkileşimine nasıl engel olduğunu gösteren bu araştırma, aynı zamanda kabalığın daha önceden hesaba katılmamış, dolaylı kurbanları olan çocuklara da değiniyor.” diyor.

İş yerinde nezaketsizlik, her türlü kaba, saygısızca, incitici veya saygı kurallarının dışına çıkan herhangi bir davranışı kapsar. Araştırmanın ortak yazarlarından olan Carleton Üniversitesi’nden Dr. Kathryne Dupre, bu davranışın diğerlerine karşı duyarsızlıkla ilgili olduğunu savunuyor. Birini görmezden gelmek, onun hakkında küçük düşürücü yorumlar yapmak, başkalarının çalışmalarını kendine mal etmek, kendi hatalarının suçunu başkalarına atmak, birini geçiştirmek ya da bir çevreden veya gruptan bu kişiyi dışlamak gibi davranışlar iş yeri nezaketsizliklerine örnek olarak verilebilir.

Dupre ayrıca, “Çokça ampirik bulguya dayanarak biliyoruz ki, iş yeri nezaketsizliğinin sonuçları epey fazla ve olumsuz. Örneğin, iş yeri kabalığının "maruz kalan" tarafında olmak, düşük seviyede iş performansı ve çabası, daha yüksek seviyelerde stres dikkatini vermede, bilgi işlemede ve karar vermede zorluk yaşamak ile ilişkili.” diyor.

Araştırmacılar, iş yerinde maruz kalınan kabalığın eve yansımalarını daha iyi anlamak için 146 çalışan anne ve onların eşleriyle internet üzerinden bir anket yaptı. Annelere iş yerinde maruz kaldıkları kabalık deneyimleri ve ebeveyn olarak yeterliliklerine dair duyguları hakkında sorular soruldu. Eşlerin ise, annelerin gösterdiği hem otoriter (katı ve kontrolcü) hem de izin verici olumsuz ebeveynlik davranışlarını bildirmeleri istendi. Çalışan annelerin iş yerinde maruz kaldıkları nezaketsizlikler ve evde gösterdikleri otoriter ebeveynlik arasında anlamlı bir ilişki bulundu. İzin verici ebeveynlik ile ilgili bir ilişki bulunmadı.

Bunların yanı sıra anketler, iş yerinde maruz kalınan kaba davranışların annelerin ebeveyn olarak daha yeteriz hissetmesi ile ilişkili olduğunu gösterdi. Dupre’ye göre, bu sonuç katı ve kontrolcü ebeveyn davranışlarına tutunma ihtiyacının artmasını açıklayabilir. Otoriter ebeveynlerin çocuklarının kurallara koşulsuz şekilde itaat etmelerine dair yüksek beklentileri vardır. Ancak, aynı zamanda çok az geribildirim verir, az şefkat gösterirler ve hataları sert bir şekilde cezalandırırlar. Disiplini eğlenceden daha çok önemseyerek birçok kural koymaya ve çocukların hayatının neredeyse her yönünü yönetmeye meyillidirler.

 “Araştırmaya göre otoriter ebeveynlik diğer ebeveynlik tutumlarıyla karşılaştırıldığında daha olumsuz bir tutumdur. Bu ebeveynlik tutumu çocuklarda itaat ve başarıyı sevgiyle ilişkilendirme, ev ortamı dışında saldırgan davranışlarda bulunma, diğer insanlardan korkma veya aşırı utanma, sosyal yeterlilik eksikliği nedeniyle sosyal durumlarda zorluk yaşama, depresyon, anksiyete ve otokontrol sorunları yaşama gibi birçok olumsuz sonuç ile ilişkilidir,” diye ekliyor Dupre.  

Dionisi’ye göre bulguların en ilginç taraflarından biri iş yerinde maruz kalınan kaba davranışların olumsuz etkilerinin ne kadar yaygın olduğu ve özellikle aşırı saldırganlık ya da şiddet gibi tepkilere kıyasla, bu davranışların genellikle alışılmışın dışında olan düşük yoğunluklu davranışlar olarak görülmesi. Bu tip kötü davranışlar, çoğu kişi tarafından “etkisiz” olarak nitelendirilip göz ardı ediliyor. Nahoştur, moral bozucudur fakat “bir iş arkadaşının densizce davrandığı” özetine indirgenebilir.  Ancak bulgular, düşük yoğunluklu bu davranışların bireyin kendi ebeveynliğine dair yeterlilik hissini fiilen aşındırdığını ve sonuç olarak çocuklarına da dolaylı olarak zarar verebildiğini gösterdi.

Dionisi ve Dupre; iş yerinde yaşananların insanların ebeveynlik tutumlarını etkilediğine dair kanıt gösterilmesinin, şirketlerin iş yeri ortamında, bazen ciddiye alınmayan bu kötü davranışları daha iyi anlayıp kontrol etmeye yönlendirmesini umuyor.

Dionisi bu konuda “Bu araştırma, iş yerinde gösterilen kaba davranışların mahiyeti ve kapsamı, özellikle de annelikte iyi olma hali ve belirli ebeveynlik davranışları üzerindeki zarar verici etkisi hakkında çok şey söylüyor. Kaba davranışların çocuklar üzerindeki dolaylı etkisi, şirket içerisindeki müdahale ve destek programlarının nerede ve kime yöneltileceği hakkında seçim yapmak üzere kullanılması gereken bir bilgi” diyor.

 

 

Kaynakça:

American Psychological Association. (2018, August 12). Rude to your coworker? Think of the children: Incivility in the workplace associated with more negative parenting behaviors at home, study says. ScienceDaily. Retrieved April 1, 2019 from 

Çevirmen: Sena Yılmazkarasu

Yazının orjinaline buradan ulaşabilirsiniz.

 


Yorum Yap