Babalığa Dair Etkenler Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Şeklini Etkiliyor


Çalışmanın baş yazarı, New York Üniversitesi Steinhardt’ta uygulamalı psikoloji bölümünden Doç. Dr. Tamarie Macon “Bakım vermeden maddi yatırıma kadar babaların dahlini etkileyen birçok farklı etken bulduk. Örneğin; babaların çocuklarına ne sıklıkla kitap okuduğunu sadece eğitim düzeyleri değil, aynı zamanda aile içerisindeki cinsiyet rollerine dair düşünceleri de etkiliyor. İşin temelinde hem yapısal koşullar hem de babaların kişisel düşünceleri var.” dedi.

2 Nisan 2019

BABALIĞA DAİR ETKENLER BABALARIN ÇOCUKLARIYLA VAKİT GEÇİRME ŞEKLİNİ ETKİLİYOR

New York Üniversitesi Steinhardt Kültür, Eğitim ve İnsan Gelişimi Okulu’nda yapılan bir çalışmaya göre, bir babanın olanakları, ilişkileri ve ebeveynliğe dair inançları; çocuklarıyla vakit geçirme ve ailesini geçindirme şeklini etkiliyor.

Çalışmanın baş yazarı, New York Üniversitesi Steinhardt’ta uygulamalı psikoloji bölümünden Doç. Dr. Tamarie Macon “Bakım vermeden maddi yatırıma kadar babaların dahlini etkileyen birçok farklı etken bulduk. Örneğin; babaların çocuklarına ne sıklıkla kitap okuduğunu sadece eğitim düzeyleri değil, aynı zamanda aile içerisindeki cinsiyet rollerine dair düşünceleri de etkiliyor. İşin temelinde hem yapısal koşullar hem de babaların kişisel düşünceleri var.” dedi.

Araştırmacılar genelde ebeveynlerin çocuklarına yatırım yapma biçimini zaman ve para olmak üzere iki temel şekilde ayırırlar. Bir babanın çocuklarına nasıl ve ne kadar yatırımda bulunduğunu ne belirler? Bu araştırma; babanın gelirinin ve eğitim düzeyinin, evdeki ilişkilerinin ve ebeveynliğe dair görüşlerinin çocuğunun gelişimine dahlini nasıl etkilediğini çocuklarla vakit geçirdiği aktivite çeşitliliğini ve maddi yatırımlarını ölçerek inceliyor.  

Araştırmaya etnik, ırksal açıdan çeşitli ve düşük gelirli 478 baba katılım sağladı.

Araştırmacılar, çocukları 2 yaşındayken babaları evlerinde ziyaret etti ve babaların yaş, ırk/etnisite, olanaklar, gelir ve eğitim seviyesi gibi demografik ve kişisel özellikleri hakkında veri topladı.

Bunların yanı sıra araştırmacılar babaların çocukları ile birlikte yaptıkları aktiviteler, baba-anne ilişkisi ve ebeveynliğe dair kişisel düşünceleri hakkında sorular sordu.

Babalar oyun oynama, birlikte yemek yapma gibi bakım verme aktiviteleri, masal okuma gibi bilişsel aktiviteler, arkadaş ve aile ziyareti gibi sosyal aktiviteler dahil olmak üzere 33 farklı aktivite üzerinden çocukları ile ne kadar zaman geçirdiklerine dair bilgiler verdi.

İlişkilere dair ise; babalara evde yaşayıp yaşamadıkları, çocuğun annesiyle ilişkilerinin nasıl olduğu ve çiftin sıklıkla çatışma içinde olup olmadığı gibi sorular soruldu. Önceden yapılan araştırmalar, baba-anne arasındaki ilişki kalitesinin babanın çocuğun hayatına dahliyle ilişkili olduğunu ve ebeveynler arası çatışmanın baba dahlinde azalmaya sebep olabildiğini gösteriyor.

Son olarak babalara, erkeklerin ailenin finansal karşılayıcısı olması gerekliliği hakkındaki duyguları, gelişimlerini olumlu yönde etkilemek için çocuklara yatırım yapmanın önemi ve geleneksel cinsiyet normlarına dair inançları soruldu.

Araştırmacılar analiz sonucunda bir babanın eğitim ve para olanaklarının farklı biçimlerdeki baba dahline farklı yönlerde etki ettiğini buldu. Daha eğitimli babaların çocuklarıyla bakım verici ve bilişsel aktivitelerde daha fazla, ancak sosyal aktivitelerde daha az vakit geçirdiği görüldü. Yüksek gelirli babaların çocuklarını daha çok dini törenlere götürdüğü, fakat hayvanat bahçesi ya da müze gezisi gibi nadir yapılan aktivitelere ise daha az katıldığı rapor edildi.

Önceden yapılmış araştırmalar gelir ve baba dahli arasında ters yönde bir ilişki bulmuş olsa da bu çalışma gelirin artmasıyla baba katılımının tümüyle azalmadığını, ancak gelir artışının baba katılımının belli yönlerini olumlu şekilde, belli yönlerini olumsuz şekilde etkilediğini gösteriyor.

Macon bu konuda “Örneğin, daha yüksek gelire sahip olan babalar hafta içine kıyasla hafta sonları daha müsait olurlar ve dini törenler gibi hafta sonu etkinliklerini tercih ederler. Sıklıkla sosyoekonomik statü olarak tek ölçekte ele alınan eğitim ve gelir imkanlarını, iki ayrı gösterge olarak ele almak, baba dahlinin zaman ayırma ve maddi yatırım ile arasında farklı ilişkiler olduğunu gösterdi.” dedi.

Beklendiği üzere, araştırmacılar çocuklarıyla birlikte yaşayan babaların farklı aktivitelerle çocuklarına daha çok vakit ayırdığını ve babaların ailelerine sağladığı maddi imkân azaldıkça baba-anne arasındaki anlaşmazlıkların arttığını buldu.

Diğer bulgulara göre, babaların ebeveynliğe dair düşünceleri de ebeveynlik davranışlarını etkiliyor. Maddi olarak geçindirme rolünü çok önemseyen babaların daha çok maddi tedarik sağladığı, çocuklarının gelişimine yatırım yapmayı önemseyen babaların ise çocuğun bakımına daha çok katılımda bulunduğu görüldü. Son olarak da geleneksel cinsiyet normlarını benimseyen babaların çocuk bakımını ilgilendiren ve bilişsel etkinliklere daha az iştirak ettiği görüldü.

Macon, “Babaların kendi rolleri hakkındaki görüşleri; olanaklar, ilişkiler ve demografik özelliklerden bağımsız şekilde spesifik baba dahli biçimleri ile ilişkili. Sonuçlarımız, babaların sadece ebeveynliğe dair bilgi ve becerilerini değil, düşünce ve değerlerini de hesaba katan ebeveyn müdahaleleri tasarlamanın önemini bir kez daha ortaya koydu.” şeklinde konuştu.

Kaynakça:

New York University. (2017, June 8). Fatherhood factors influence how dads spend time with children. ScienceDaily. Retrieved March 15, 2019 from 

Çevirmen: Sena Yılmazkarasu

Yazının orjinaline buradan ulaşabilirsiniz.

 


Yorum Yap