Mustafa Özcan, Prof. Dr.

Eğitim Bilimci
 

Prof. Dr. Mustafa Özcan 1968’de Mersin İlköğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Dört yıl öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Eğitim Bölümüne girdi ve oradan 1975’te mezun oldu. Eğitim uzmanı, öğretmen okulu öğretmeni ve milli eğitim müdür yardımcısı olarak farklı illerde görev yaptı. 1981’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1982’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde doktoraya başladı ve aynı fakültede araştırma görevlisi oldu. 1988’de doktora çalışmasına devam etmek üzere Amerika’da The University of Iowa’ya gitti. Doktora tezinde öğretmen performansının artırılmasına ilişkin bir teori geliştirdi. 1992’de Clarke University Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi oldu. 22 yıl Amerika’da öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü. Bir süre Gazi Üniversitesi’nde çalıştı. TED Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne danışmanlık yaptı, raporlar hazırladı. Uzmanlık alanları öğretmen eğitimi (Okulda Üniversite), çok kültürlü toplumda eğitim ve DERSDEM’dir (Dersleri ve Değerleri Deneyimle Öğrenme Projesi). Öğretmen eğitimi alanındaki ilk kitabı “Bilgi Çağında Öğretmen”, 2011’de TED Yayınları’ndan çıktı. Aynı alandaki ikinci kitabı “Okulda Üniversite: Türkiye’de Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak İçin Bir Model Önerisi”, 2013’te TÜSİAD tarafından yayınlandı. Çok sayıda bildiri ve makalesi vardır. Uzmanlık alanlarında konuşmalar ve atölye çalışmaları yapmaya devam etmektedir. Mayıs 2014’ten bu yana MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve geliştirmiş olduğu Okulda Üniversite ve DERSDEM modellerini burada uygulamaktadır. Wise Akademi Danışma Kurulu üyesidir.