Işık Sabırlı, MA

Okul Öncesi ve Yetişkin Eğitimi Uzmanı

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği lisans programından mezun olup, yüksek lisans derecesini 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Yetişkin Eğitimi alanında aldı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri doktora programına devam etmektedir ve tez aşamasındadır. 2004-2008 yılları arasında okulöncesi öğretmeni olarak çalıştı. 2008-2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2015-2018 yılları arasında üniversitenin okulöncesi eğitim biriminde eğitim koordinatörü olarak çalıştı. Orff-Schulwerk Forum Salzburg üyesi olan Orff Schulwerk Eğitim Danışmanlık Merkezi Türkiye’nin de eğitmenleri arasındadır. Yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde dersler vermektedir.