Kurucusu ve Üyesi Olduğu Dernekler:

Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Oyun Terapileri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

İstanbul Psikodrama Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Türk Psikologlar Derneği ve Grup Psikoterapileri Derneği Üyesidir.

İnanç Sümbüloğlu, MA

Klinik Psikolog, Psikodramatist
 

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından “Forum Tiyatro Tekniği Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar ve Psikolojik Yardım Arama Davranışına Yönelik Tutumlar Üzerinde Etkili Olabilir mi?” başlıklı tez çalışması ile “Klinik Psikoloji” uzmanlık derecesini aldı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Programı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. IAGP üyesi olan Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde yazmış olduğu “Psikodramanın Tiyatro Eğitiminde Kullanımı” başlıklı tez çalışması ile “Psikodrama Terapisti” unvanını aldı. Aynı enstitüde eğitici olarak psikodrama çalışmalarına devam etmektedir. Koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmetleri başlığında çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Bireyler ve gruplar ile yürütüyor olduğu klinik çalışmalarına kuruculuğunu yaptığı Çatı Atölye'de devam etmektedir. Bunun yanı sıra endüstri ve sivil toplum alanında eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki ilgi alanları toplum ruh sağlığı çalışmaları, psikanaliz, psikodrama, dinamik yönelimli psikoterapiler, grup psikoterapileri, drama terapi, forum tiyatro ve dans terapi yöntemleridir. Ulusal ve uluslararası projelerde danışman olarak görev almaktadır. Wise Akademi Danışma Kurulu üyesidir. Kurucusu ve Üyesi Olduğu Dernekler: Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Oyun Terapileri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesidir. İstanbul Psikodrama Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.
Türk Psikologlar Derneği ve Grup Psikoterapileri Derneği Üyesidir.