Kurucusu ve Üyesi Olduğu Dernekler:

Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Oyun Terapileri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

İstanbul Psikodrama Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Türk Psikologlar Derneği ve Grup Psikoterapileri Derneği Üyesidir.

İnanç Sümbüloğlu, MA

Klinik Psikolog, Psikodramatist
 

İnanç Sümbüloğlu 1981 yılında Ankara'da doğdu. Ortaöğretimi İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “Forum Tiyatro Tekniği Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar ve Psikolojik Yardım Arama Davranışına Yönelik Tutumlar Üzerinde Etkili Olabilir mi?” başlıklı tez çalışması ile “Klinik Psikoloji” uzmanlık derecesini aldı. IAGP üyesi olan Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde yazmış olduğu “Psikodramanın Tiyatro Eğitiminde Kullanımı” başlıklı tez çalışması ile “Psikodrama Terapisti” unvanını aldı. Aynı enstitüde eğitici olarak psikodrama çalışmalarına devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Programı’nda doktora programı öğrencisidir. Koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmetleri başlığında çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Mesleki ilgi alanları toplum ruh sağlığı çalışmaları, psikanaliz, psikodrama, dinamik yönelimli psikoterapiler, grup psikoterapileri, drama terapi, forum tiyatro ve dans terapi yöntemleridir. Bireyler ve gruplar ile yürütüyor olduğu klinik çalışmalarına kuruculuğunu yaptığı Çatı Atölye'de devam etmektedir. Bunun yanı sıra endüstri ve sivil toplum alanında eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası projelerde danışman olarak görev almaktadır.