Çetin Çelik, Yrd. Doç.

Sosyolog
 

Çetin Çelik, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdikten sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini Bremen Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2012 yılında aldı. Çetin Çelik 2015/2016 yılında Mercator- İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalıştı. 2016 ve 2018 yılları arasında, Bremen Üniversitesi Kültürlerarası Eğitim Bölümünde, Ruhr-Bochum Üniversitesi
Sosyal Teori ve Sosyal Psikoloji Bölümünde, Beyrut Amerikan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde misafir öğretim üyeliği yaptı. Okul kültürü, eğitim sistemleri, akademik başarı ve göçmen entegrasyonu konuları üzerine çalışmaktadır. 2016 yılı Eylül ayından beri Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Harvard Üniversitesi Weatherhead Center for International Affairs adlı araştırma enstitüsünde Fulbright misafir öğretim üyesi olarak bulunmaktadır. Wise Akademi Danışma Kurulu üyesidir.